Verkoop 50% van de stukken Reata Pharma


Winst nemen op 15 stuks RETA US75615P1030 voor $85.99 de andere 15 stukken laten we staan zolang de trend intact blijft.