Verkopen 1/2 positie Aalberts


Verkocht 37 stuks €AALB voor €34.93 voor winstneming de andere 37 stuks houden we in de markt conform de trend.