Educatie

Ik geef regelmatig trade cursussen door het land. De eerst volgende cursus vindt plaats in Haarlem, Bijdorplaan 15 op 12 juni van 19:00 tot 22:00 na afloop borrel. (enige basiskennis is wel vereist!)

Entreeprijs €25.00 neem contact op met Paul Babeliowsky: p.babeliowsky@icloud.com er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Het bestand van hoofdstuk 1 van de studentenreader kunt u gratis lezen en downloaden. Geïnteresseerd in de volgende 9 hoofdstukken? Neem contact op met Paul Babeliowsky.

Preambule hfst 1